Buurgedrag begeleiders helpt bij integratie

Eleonora Venema, onderzoeker aan de Groningse Rijksuniversiteit, onderzoekt de rol van begeleiders in (omgekeerde) integratiewijken. Voor begeleiders, zo ontdekte ze, hebben uitdagende situaties vrijwel altijd te maken met veiligheid: van de cliënt, van omwonenden, en van henzelf. Integratie van mensen met een verstandelijke beperking verloopt echter het best als begeleiders hun reserves achterwege laten en buurgedrag vertonen, een open houding hebben naar de buurt en dit ook aan cliënten leren.

Proefschrift Femmianne Bredewold

Deze bevindingen en aanbevelingen komen overeen met de bevindingen uit het proefschrift van Femmianne Bredewold van eerder dit jaar met de titel 'Lof der Oppervlakkigheid: Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische achtergrond en buurtbewoners'.

Meer informatie over buurgedrag begeleiders

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...