5 tips voor vernieuwing van dagactiviteiten

De transitie van AWBZ naar Wmo noopt gemeenten en lokale aanbieders van zorg en ondersteuning om dagactiviteiten voor mensen een beperking, ouderen en andere kwetsbare groepen anders in te vullen. Dat betekent een flinke omslag. Vijf tips voor gemeenten en welzijn- en zorgaanbieders:

1. Benut de (experimenteer)mogelijkheden die er zijn

Leg AWBZ- en Wmo-budgetten bij elkaar om nu al vernieuwing te realiseren.  U hoeft niet te wachten tot 2015. Er zijn nu al genoeg succesvolle voorbeelden.

2. Ga uit van eigen regie en de vraag van de cliënt

Bepaal eerst of meedoen aan dagactiviteiten echt een antwoord is op de vraag van de cliënt. Zo ja, geef de cliënt het (virtueel) budget, zodat die eigen keuzes kan maken.

3. Zet meedoen en participeren echt voorop

Maak waar mogelijk gebruik van ‘reguliere’ accommodaties  voor dagactiviteiten en mix waar mogelijk cliënten met mensen zonder hulpvragen.

4. Benut mogelijkheden om efficiënt en goedkoper te organiseren

Werk samen met andere aanbieders of locaties in uw buurt/wijk. Zorg met elkaar voor variatie en voorkom overlap.

5. Werk zoveel mogelijk wijkgericht

Het organiseren van dagactiviteiten in de wijk is fijn voor cliënten en goedkoper. Houd er niet strikt aan vast, want het is niet voor iedere cliënt geschikt. 

Meer weten?

Inspiratiewijzer Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten