Hoe staat het met de EMB Hi Sense app?

Begin 2014 won Paula Sterkenburg en bedrag van € 25.000  van het Fonds NutsOhra,
thema ‘Vergroten van eigen invloed en regie voor en door mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB)’. Met dit bedrag kon zij haar winnende voorstel de EMB Hi Sense app verder ontwikkelen.

Hoe ver staat het inmiddels met de ontwikkeling van de EMB Hi Sense app en welke voordelen biedt de app aan begeleiders? We vroegen het Paula en haar collega’s.

Paula’s winnende voorstel bestond uit het ontwikkelen van een website en app, waarmee ouders of begeleiders sensitief en responsief kunnen zijn op signalen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Door minder stress kunnen zij beter aangeven wat hun wensen en verlangens zijn en is er meer mogelijkheid voor ontwikkeling. Zo hebben zij meer regie over hun eigen leven.

Hoe is het idee voor de EMB Hi Sense app ontstaan?

Vanuit mijn werk als universitair docent aan de VU weet ik dat mensen op verschillende manieren leren. Sommige mensen leren door gebruik te maken van de theoretische kennis en anderen leren door te doen en te ervaren. Omdat ik zowel op de VU als bij Bartiméus werk onderzoek ik altijd de mogelijkheden om theoretische kennis naar de praktijk te vertalen.

Welke voordelen biedt het begeleiders en ouders?

Meer inzicht in de signalen die een cliënt/kind geeft, verdiept het contact dat je met hem/haar hebt.
Dat maakt dat je de ander eerder begrijpt, beter in kunt spelen op de behoeften en kunt ingaan op wat de ander aangeeft. Dit geeft voldoening en verdiept de relatie.

Welk effect heeft de app op de eigen sensitiviteit en responsiviteit van begeleiders?

Dat zij meer oog krijgen voor de kleine signalen van de cliënt, weten waar ze naar kunnen kijken en handvatten krijgen om hierop in te spelen. Casussen zijn gericht op de dagelijkse praktijk en goed invoelbaar, waardoor het voor begeleiders eenvoudig wordt om een link te leggen naar hun eigen handelen en waar nodig bijsturing.

Hoeveel tijd kost het begeleiders in de praktijk (uren per dag, aantal dagen) om met de app aan de slag te gaan?

Het zijn 3 modules van 40 vragen. Elke dag beantwoord je 4 vragen en dit kost ongeveer 5 minuten per dag. Soms iets meer als je iets na wilt lezen. De app biedt begeleiders verdieping in hun werk op een hele snelle manier.

In welke fase is de ontwikkeling van de app nu?

In de testfase bij een aantal stagiaires van Bartiméus. Daarna volgt een 2e test bij begeleiders in de praktijk.

Meer informatie over de EMB-app

Lees meer over de app en de werkplaats 'Eigen invloed en regie voor en door EMB'ers vergroten'.

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten