Skanfonds

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.   

Wat doen wij voor de gehandicaptensector?

Regelmatig ondersteunt Skanfonds projecten voor mensen met een functiebeperking. De aanvragen zijn voor project- en overbruggingsbijdrages, startbijdrages en soms eenmalige investeringen. Slechts bij hoge uitzondering neemt Skanfonds aanvragen in behandeling van organisaties die regulier via de overheid gefinancierd worden (zoals AWBZ-instellingen).
Belangrijke criteria:

  • het gaat om een zeer innovatief project
  • met draagvlak  in de lokale gemeenschap
  • dat niet past binnen de reguliere financiering

Wat is onze expertise/deskundigheid?

Skanfonds heeft een samenwerkingsverband voor mensen met een functiebeperking met het Johanna Kinderfonds, het Nationaal Revalidatiefonds, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het VSBfonds. Aanvragen voor deze doelgroep lopen bij voorkeur via de gemeenschappelijke website www.aanvraag.nl 

Een greep uit de gehonoreerde aanvragen van het afgelopen jaar

  • Stichting Gehandicaptentuin Frederiksoord - renovatie verblijfsruimte
  • Stichting Pallieter Rotterdam - kinderhospice Pallieterburght
  • Stichting ZazaZorg - opzet vrijwilligers palliatieve zorg voor kinderen en gezin
  • Stichting Nuso - jongeren met een beperking aan de slag in de speeltuin
  • Stichting Woongroep Mozart - inrichting gemeenschappelijke ruimten

Contact 

f.vanmiddelkoop@skanfonds.nl
www.skanfonds.nl

 

 

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...