VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Met geld, kennis en netwerken.

Wat kunnen wij betekenen voor de gehandicaptensector?

VSBfonds ondersteunt projecten op een breed terrein zoals verenigingsleven, empowerment en competentieversterking, belangenbehartiging, wijk en buurt, integraal toegankelijke en bespeelbare speelvoorziening, ontmoeting leefwerelden, kunst, coaching en mentoring, buddies- en maatjesprojecten, dagbesteding, arbeidstoeleiding en sociale firma’s, vrijwillige inzet, kwaliteit van leven, ondersteuning van mantelzorgers, doorbreken isolement.

Wat is onze expertise/deskundigheid?

VSBfonds ondersteunt maatschappelijke projecten financieel, in kennis en in netwerken. VSBfonds participeert in het samenwerkingsverband www.aanvraag.nl met de fondsen Revalidatiefonds, NSGK, Skanfonds en Johanna Kinderfonds.

Een greep uit de gehonoreerde aanvragen van het afgelopen jaar

 • De Droombelevenis: een reizende uitgaansgelegenheid om dementerende ouderen of mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige handicap en hun omgeving een dagje uit te bieden. www.debelevenis.nl
 • Het Toverbaltheater: biedt met haar theaterwerkplaats mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de gelegenheid zich te ontwikkelen in hun creatieve en sociale vaardigheden. www.toverbaltheater.nl
 • Prokkel: Stichting Prokkel zet zich in voor het realiseren van prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking met als doel elkaar beter te leren kennen door iets samen te doen, mee te maken, te beleven.  
  www.prokkel.nl
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme, NVA – Auti Actie Dagen: speel- en opvangmogelijkheden bieden voor kinderen met autisme op verschillende locaties in Nederland op vastgestelde momenten, onder begeleiding van getrainde vrijwilligers om ouders te ontlasten.
  www.autisme.nl
 • Kreukeldialogen: Najaar 2010 brengt Stichting Kreukelzone de Kreukeldialogen op de planken. Een theatervoorstelling voor een breed publiek, gebaseerd op verhalen van vrouwen met een beperking en gebracht door performers met een beperking die de seksuele beleving van vrouwen met een beperking en de relatie met het eigen lichaam centraal stelt.
  www.kreukelzone.org
 • Hadassa Hoeve: de start van een woonwerkboerderij in Hardenberg voor jonge vrouwen die zelf onvoldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen leven, meestal door een verstandelijke beperking of ggz-problematiek.
  www.hadassahoeve.nl

Contact

mbais@vsbfonds.nl
www.vsbfonds.nl

 

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...