NAH-centrum van Pluryn

NAH-centrum Pluryn is een service- en expertisecentrum voor maatschappelijke revalidatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel én hun sociaal netwerk. Het centrum is in ontwikkeling en werkt vraaggericht vanuit de Wmo-gedachte. We ondersteunen mensen bij hun terugkeer in de samenleving en zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. In aansluiting op medische revalidatie en middenin de samenleving. We zoeken naar werkzaamheden binnen het eigen netwerk of binnen het multifunctioneel voorzieningenhart, waarin het centrum is gevestigd. Zo blijven mensen met NAH deel uitmaken van de samenleving met als doel: optimale re-integratie. Er is aandacht voor het sociaal netwerk en ruimte voor lotgenotencontact het verwerken van verlieservaringen.

Praktijkervaringen

Verhalen van NAH; Ervaringen van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (pdf)

Kenmerken

  • Type letsel:
    NAH breed
  • Good practice toegepast bij:
    organisatie voor lichamelijke gehandicaptenzorg Pluryn, locatie Werkenrode
  • Betrokken professionals:
    neuropsycholoog, GZ-psycholoog, ambulant begeleider

Meer weten over deze good practice?

Website NAH-centrum Pluryn (externe link)

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...