Psychofarmaca: 'Zonder diagnose is het 'mis'handeling'

Psychofarmaca gehandicaptenzorg

 - Severinus is een van de eerste organisaties in de verstandelijk gehandicaptensector die deelneemt aan het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca’. Dit programma van Vilans en het Centrum voor Verstandelijke Beperking richt zich op bewust omgaan en afbouwen van psychofarmaca.

BOPZ-arts Ed Klapwijk is al jaren actief op het thema. Nu bij Severinus, hiervoor 's Heeren Loo en Zuidwester. Eerder was hij ook 12 jaar bij de inspectie werkzaam. In dit interview vertelt hij waarom het systematisch afbouwen van psychofarmaca voor hem zo belangrijk is.

'Programma helpt bij systematische afbouw psychofarmaca'

'Bij ’s Heeren Loo in Monster heb ik meegedaan aan het onderzoek van Gerda de Kuijper over antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en ik wilde zeker vervolg geven aan het op een systematische manier afbouwen van psychofarmaca. Toen ik bij Severinus aan de slag ging, keek ik of de collega artsen hier ook voor te porren waren. Mijn collega artsen en ook gedragswetenschappers zijn het er allemaal over eens: afbouwen van psychofarmaca moet gebeuren. Het interventie-programma uit ‘Beter af met minder?’ helpt hierbij. Het is een systematische aanpak en leerinterventie om op de juiste manier aan de slag te gaan.'

‘Je bent bezig met kwaliteitsverbeteringen van de directe zorg’

'Het afbouwen van psychofarmaca is geen op zichzelf staand thema. Je moet het zien in het brede kader van het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Afbouw van psychofarmaca heeft alles te maken met kwaliteit van zorg. Als je psychofarmaca toepast, moet je net als bij andere vrijheidsbeperkende maatregelen goed nadenken over de risico’s en hoe je die op andere manieren kunt afwenden.'

‘Zonder diagnose is het ‘mis’ handeling’

‘We hebben nu veel meer ervaring met en kennis over gedragsstoornissen. Er zijn tientallen behandelingsinterventies en begeleidingsmethodieken ontwikkeld die helpen. Maar we weten nog steeds weinig van de werking van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is een soort black-box, je geeft een pil, maar je weet eigenlijk niet zo goed wat je daarmee in het brein aanricht. Goed beschouwd is het geven van psychofarmaca zonder diagnose ‘mis’ handeling, dus een onjuiste (be)handeling. Dat moeten we als dokter niet willen.’

‘Je kunt het niet maken om hier niet met elkaar mee aan de slag te gaan’

‘Het onderzoek van Gerda de Kuijper is voor mij een belangrijke reden om deel te nemen aan het programma. Je kunt na een aantal jaren zien wat de resultaten zijn. De successen, de alternatieven, de kwaliteit van leven. Het maakt mij niet uit hoe je er als organisatie mee aan de slag gaat, of dat je dat binnen dit programma doet of zelfstandig aanpakt. Je moet er met elkaar mee aan de gang. Je kunt het niet maken om hier pas over een paar jaar mee te beginnen.’ 

Doe mee en meld je aan voor het programma

Wil je net als Severinus aan de slag met werken aan bewust gebruik van psychofarmaca? In totaal ondersteunen Vilans en het CVBP 15 organisaties in de gehandicaptenzorg bij afbouwen van onjuist psychofarmacagebruik in het programma ‘Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca’. Je kunt je nog aanmelden!

Aanmelden

Lees het volledige interview op de website van Vilans

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Aantal reacties (1)

  • 28-04-2017
  • Hersenletsel-uitleg

Wat een goed initiatief!

Wij ondersteunen dit van harte , ook voor mensen die onterecht of met teveel bijwerkingen psychofarmaca voorgeschreven krijgen bij hersenletsel.

Wij hebben een enquête gehouden onder 1500 mensen met overprikkelingsklachten bij hersenletsel en daarvan blijkt dat teveel mensen afschuwelijke bijwerkingen hebben door psychofarmaca, zonder dat de oorzaak wordt weggenomen en in het beste geval in enkele casussen een minimale demping van prikkels geeft of de scherpe randjes er iets afhaalt.

Het is bijna verwijtbaar dat de oorzaak van overprikkeling bij hersenletsel nog niet wetenschappelijk is onderzocht ( is het een falende inhiberende neurotransmitter , een blokkade in elektrische geleiding of zijn het hersenstructuren?) maar wèl de farmaceutische industrie verrijkt wordt en de mensen met deze invaliderende gevolgen van hersenletsel een kans op waardig leven ontnomen wordt!

Deze mensen kunnen niet deelnemen aan het openbare leven , ook niet met gebruik van psychofarmaca; erger nog ze zijn slechter af door bijwerkingen. Wij komen in opstand tegen psychofarmaca als patiënten belangen organisatie [ http://www.hersenletsel-uitleg.nl/over-ons/patientenbelangen-organisatie] van www.hersenletsel-uitleg.nl

Wij verzoeken om wetenschappelijk onderzoek naar dit ernstig invaliderend gevolg bij hersenletsel en om aanpassingen in de openbare ruimte in revalidatiecentra, ziekenhuizen, woonvormen, verpleeghuizen.

Met dank voor uw inzet!

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten