Chris Rampelbergh

Ten Dries is een samenwerkingsverband tussen een MFC (Multifunctioneel centrum) en twee scholen Buitengewoon Onderwijs (BuO) type 4. Ten Dries is een dynamische, pluralistische organisatie in Landegem met buitengewone aandacht voor kinderen en adolescenten met een motorische of meervoudige beperking

  • Naam organisatie MFC Ten Dries
  • Functie logopedist
  • Telefoon 09/371.60.66
  • Website www.tendries.be
  • Actief in landelijke netwerken Kenniskring Kennisbeleid
    Ondersteunde communicatie
  • Mijn good practice al 35 jaar werkzaam in Ten Dries bij kinderen en adolescenten met een motorische en meervoudige beperking. Het werkterrein van een logopedist in Ten Dries: Ondersteunde Communicatie, eet- en drinkbegeleiding, tandverzorging , ondersteuning speekselverlies, dysarthrie en dyspraxie, ademhaling en stemgeving, lezen en maatschappelijk lezen, visualisatie, ... Veel ervaring ivm eet- en drinkbegeleiding, slikproblemen, voeding, tandverzorging, speekselverlies (Bobath & Mueller)

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...