Hans Kröber

Bestuurder Pameijer en adviseur inclusie bij Vilans. Gespecialiseerd in organisatieconcepten die aansluiten bij het inhoudelijk gedachtegoed van inclusie en kwaliteit van bestaan. Dissertatie: Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren 2008. Verschillende bestuurlijke en toezichthoudende nevenfuncties o.a. voorzitter Coalitie voor Inclusie, voorzitter stichting Mozaik, vicevoorMozaik, vice voorzitter RvT Albert Schweizer Ziekenhuis.

  • Naam organisatie Pameijer & Vilans
  • Functie overige
  • Telefoon 010-271 00 00
  • Website www.pameijer.nl
  • Actief in landelijke netwerken Inclusie
  • Mijn good practice Binnen Pameijer zijn tal van good practices zoals Prinsenhof, brede school op Zuid, atelier Herenplaats, theaterproject Maatwerk, BW Delfshaven, werkprojecten etc.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...