Over het Kennisplein

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Fysiek, tijdens bijeenkomsten, in netwerkbijeenkomsten of op de jaarlijkse Kennismarkt, maar ook digitaal.

Halen en brengen

Het motto van het Kennisplein is 'halen en brengen'. Deelnemers nemen zelf initiatieven en voeren deze (grotendeels) zelf uit. Het Kennisplein creeërt de randvoorwaarden om dit mogelijk of makkelijker te maken.

Wat vind je op het Kennisplein?

Op het Kennisplein vind je producten waar je direct mee aan de slag kunt, maar ook verdiepingsartikelen, verhalen uit de praktijk, bijeenkomsten en communities. Ook ondersteunt het Kennisplein landelijke netwerken en kenniswerkplaatsen gefinancierd door fondsen. Maar het biedt ook ruimte voor nieuwe ideeën.

Past de kennis bij mijn vraag?

De kennis op het Kennisplein is geordend op inhoudelijke thema’s en doelgroepen. Per thema en doelgroep zijn er rubrieken; ‘Feiten en Cijfers’, ‘Direct aan de slag’, ‘Verdieping’ of ‘Verhalen uit de praktijk’.

De accounthouders per thema of doelgroep bepalen welke kennis aangeboden wordt. Ze maken een selectie van wat wel en wat niet relevant, actueel of interessant is voor de bezoekers van het Kennisplein.

Elke vorm van kennis heeft haar eigen waarde. Wel proberen we zo duidelijk mogelijk te zijn over de bron en actualiteit van de kennis. Zo vind je, voor zover mogelijk bij elk onderdeel een verwijzing naar de bron van de kennis en het jaar waarin de kennis op het Kennisplein geplaatst is.

Contact opnemen?

Heb je een idee/vraag/interessante informatie? Neem dan contact op met Hilair Balsters, coördinator van het Kennisplein: h.balsters@vilans.nl of 06 228 100 70. 

Voor wie

Begeleiders en ondersteunende professionals die zich bezighouden met de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking.

Initiatiefnemers

Het Kennisplein is een initiatief van en wordt gecoördineerd door Vilans, VGN en MEE Nederland.

MEE Nederland

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Met kennis en ervaring zet MEE zich in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.
Website MEE Nederland (externe link)

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden.
Website VGN (externe link)

Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicapten).

In dit overzicht (pdf) vind je een greep uit wat we doen en wat we willen bereiken op het gebied van gehandicaptenzorg

Website Vilans (externe link)

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten