Béatrice Dijcks

Béatrice Dijcks: ‘Meten is weten’

Vilans ontwikkelt de nodige producten, soms samen met andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Individueel Zorgplan, een stappenplan voor zelfmanagementondersteuning, of het inzetten van patiëntenparticipatie. Daarnaast hebben we natuurlijk ook het programma 'In voor zorg!' waarin een veelheid aan interventies wordt ingezet in zorgorganisaties. Hoe weten we nu welke effecten deze producten en interventies teweegbrengen en of ze toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk?

Bezig met

Om een antwoord te geven op bovenstaande vragen voer ik samen met collega’s evaluaties uit. Dit doe ik voor diverse projecten in het programma Chronisch Zieken en binnen het team Onderzoek & Monitoren van 'In voor zorg!'. Daarnaast werk ik binnen het programma Chronisch Zieken mee aan projecten over zelfmanagement. Een thema waar muziek in zit.

Samen met een collega vorm ik het team ‘Netquestionnaires’ van Vilans. We digitaliseren vragenlijsten en analyseren en rapporteren desgewenst de output. Ook bij het maken van vragenlijsten geldt veelal dat het de toon is die de muziek maakt. Het is belangrijk om je vragenlijst goed op te bouwen en je vragen zo te formuleren dat ze voor respondenten duidelijk zijn. Hierin ondersteun ik mijn collega’s graag. Tot slot maak ik deel uit van de ondernemingsraad van Vilans, wat een welkome afwisseling is naast het inhoudelijk werk.

Verdiensten

Bij Vilans en het iRv – Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap (een voorloper van Vilans), werkte ik mee aan tientallen onderzoeken waarin we bijvoorbeeld de effecten van bepaalde interventies in kaart brachten. Meetinstrumenten mee-ontwikkelen en beschrijven was eveneens een kerntaak, o.a. voor het veel (online) geraadpleegde Expertisecentrum Zorg.

 

  • Functie Senior medewerker kwaliteit en innovatie chronisch zieken
  • Telefoon (030) 789 25 33 / (06) 8185 0801
  • E-mailadres b.dijcks@vilans.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...