Verstandelijke beperking en pijn: Pijnobservatielijst REPOS - Rotterdam Elderly Pain Observation Scale

REPOS is een pijnobservatielijst die, hoewel ontwikkeld voor dementerende ouderen, ook bruikbaar blijkt voor volwassenen met een verstandelijke en/of uitingsbeperking. REPOS werkt met een instructiekaart waarop 10 gedragingen staan omschreven die als kenmerkend worden gezien voor pijn. Als begeleider observeer je een persoon 2 minuten en geeft daarna voor elke gedraging een score. Daarna evalueer je de situatie aan de hand van een beslisboom.

REPOS maakt gebruik van jouw kennis als begeleider over het normale gedrag, een onderliggend probleem en/of de sociale achtergrond van een cliënt. Op grond hiervan geef je een aanvullend pijncijfer. De combinatie van de twee scores geeft een indicatie voor de aanwezigheid van pijn.

Voor- en nadelen

  • Snelle methode (wat ook een nadeel kan zijn).
  • Gemakkelijk en bruikbare hulpmiddelen als een instructiekaart en beslisboom.
  • Visuele voorbeelden van gelaatsuitdrukkingen met uitleg.
  • Betrouwbaar bij gebruik tussen verschillende beoordelaars en binnen dezelfde beoordelaar over meerdere metingen.
  • Ondersteuning voor implementatie is beschikbaar.
  • 5 van de 10 gedragingen baseren zich op gezichtsuitdrukkingen (is wat beperkt als client pijn via andere gedragingen uit).
  • Drie metingen naast elkaar (observator wordt onbewust beïnvloed door eigen vorige meting).
  • Naast de observatie wordt er ook een numerieke waarde (0-10) gegeven aan het gedrag. Hierdoor kun je een nuance aangeven die mee kan wegen in het te bepalen beleid op basis van je observaties.

Om te kunnen werken met REPOS is de juiste kennis vereist. Informatie over trainingen en train de trainerbijeenkomsten ontvang je via:

E-Module voor REPOS

Er is ook een e-module voor REPOS online. Lees er hier meer over. Je dient hiervoor inloggegevens aan te vragen. Ga naar deze website voor meer informatie. Of vraag via deze link inloggegevens voor de e-module REPOS aan.


Downloads

< Overzicht Pijnobservatielijsten en tools

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten