Preventie van problematisch genotmiddelengebruik jongeren in risicosettingen

Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen, namelijk: jongeren in een justitiële jeugdinrichting (JJI), in de niet-justitiële residentiële jeugdzorg (RJZ) en in het voorgezet speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen (REC-4 scholen). Uit dit onderzoek bleek dat middelengebruik onder deze groepen jongeren veel vaker voorkomt dan onder jongeren in het regulier middelbaar onderwijs.

Rapport Preventie problematisch genotmiddelengebruik jongeren in risicosettingen

In het rapport wordt verslag gedaan van een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland ten aanzien van middelengebruik onder jongeren in risicosettingen.

Lees meer over het rapport op de website van Trimbos (externe link). Het rapport kan gedownload worden, maar is een ashx-bestand. Als je dit bestand vervolgens hernoemt naar .pfd geeft (ipv .ashx) kan het geopend worden als pdf-bestand.

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...