Wat is de rol van de hulpverlener?

Ondersteuningsvragen van ouders met een verstandelijke beperking zijn vaak complex: opvoedings-, relatie- en sociale problemen spelen tegelijkertijd en versterken elkaar. Geregeld is sprake van multi-probleemgezinnen.

Het eindrapport ‘Samenspel van factoren’ concludeert dat professionele hulpverlening naast andere factoren een belangrijke positieve factor is. Hulpverlening hoeft niet altijd heel intensief te zijn, maar wel betrokken en beschikbaar.

Bijdrage hulpverlening aan succesfactoren gezinnen

Een situatie met meer risicofactoren vraagt om meer succesfactoren om 'goed genoeg ouderschap' te bereiken. Professionele hulpverlening heeft als succesfactor een belangrijke functie, naast de ouders zelf, het kind, het sociale netwerk en de maatschappelijke context.

Rapportconclusies over hulpverlening ouders met beperking

  • Vroegtijdige signalering en adequate begeleiding vragen om goed gestructureerde, op elkaar afgestemde hulpverlening. 
  • Gestroomlijnde en transparante hulpverlening helpt ouders bij hun hulpvraag. 
  • Scholing & vaardigheidstrainingen zijn nodig zodat de expertise van hulpverleners beter aansluit bij de opvoedingsbehoeften van deze groep ouders. 
  • Diepgaander systematisch vergelijkend onderzoek is nodig en aandacht voor ethische en juridische vragen.

Meer informatie

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...