Ondersteuningsplan

Zorgplan: schriftelijke vastlegging door zorgpersoneel in samenspraak met de cliënt en/of diens cliëntsysteem, van de gestelde doelen, de verwachte tijdsduur, de te verrichte taken, het tijdstip van zorgverlening, de omvang van de te verlenen hulp, de wensen van de cliënt t.a.v. de zorg en ondersteuning, de in te zetten deskundigheid, het tijdstip van de evaluatie en de zorgverleners van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt; het gaat om individuele afspraken over de zorg en diensten die iemand krijgt; in de praktijk worden allerlei benamingen gebruikt zoals leefplannen, begeleidingsplannen, ondersteuningsplannen, zorg-leefplannen, afhankelijk van de soort organisatie of van het aspect waarop zo'n organisatie nadruk wil leggen; onderdeel van het zorgdossier.

Gebaseerd op: Thesaurus Zorg & Welzijn

  • Brongegevens

  • Persoonlijke gegevens

  • Waarom een bron toevoegen? Lees de voorwaarden.

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten