Seksualiteit

Doel: zorginstellingen adequate kennis bieden om seksualiteit bespreekbaar te maken en seksueel misbruik te voorkomen.

Het ‘omkeerboekje’ laat letterlijk zien dat de handelingsaspecten bij seksueel misbruik één kant van de zaak zijn. Deel 1 tot en met 3 gaan over het ontwikkelen en verankeren van visie en beleid rond seksualiteit. Deel 4, ‘de andere kant’, gaat over het sturen op de aanpak van seksueel misbruik als onderdeel daarvan. De informatie is bedoeld voor managers (omdat zij een sleutelrol vervullen in het beleid), maar ook voor andere betrokkenen (zoals aandachtsfunctionarissen seksualiteit).

Product: Handreiking seksualiteit en seksueel misbruik

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...