Amerpoort: Zorg voor mensen met EVMB verbeteren

Amerpoort heeft op het gebied van de zorg voor mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) veel expertise en ervaring in huis. Ze versterken deze deskundigheid verder door middel van het Expertisecentrum. In dit artikel lees je hoe ze dat doen. Als het over cliënten gaat, bedoelen ze mensen met EVMB.

Kwaliteit van leven voor mensen met EVMB

Amerpoort EMB EVMB

Hoe vergroot je de kwaliteit van leven van cliënten? Amerpoort werkt daarvoor met een aantal methodieken. Uit een enquête blijkt dat er geen behoefte is aan nieuwe methodieken, wél aan het beter borgen en delen van bestaande kennis. De organisatie laat zich vooral leiden door de visie op een goed leven (LACCS (pdf)) en door de uitgangspunten van de methode-Vlaskamp. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Als het op deze vijf gebieden goed voor elkaar is, kun je spreken van een goed leven.

Zeker voor mensen met ernstige beperkingen is het niet eenvoudig om zo’n leven te realiseren. Om hen daarbij goed te ondersteunen, heb je een brede focus nodig: je richt je niet alleen op het lichamelijk welzijn of bijvoorbeeld communicatie. Maar houdt rekening met alle vijf aandachtsgebieden. Daarvoor heeft Amerpoort de beschikking over een keur aan methodes en instrumenten, variërend van de Curve en de Hermeneutische cirkel (pdf) tot Totale communicatie (externe link) en Sensorische integratie (externe link). Per locatie maken de manager en de gedragsdeskundige een keuze uit de methoden en instrumenten.

Samenwerking informeel netwerk cliënt

Samenwerking met het informele netwerk rond je cliënt is van groot belang. Niet alleen omdat relaties met familie, vrienden en (vaak ook) vrijwilligers nu eenmaal een constante factor in het leven van cliënten vormen. Inzet van het informeel netwerk is ook nodig omdat we met minder geld dezelfde kwalitatief goede zorg willen blijven bieden. En omdat bijvoorbeeld het leven van cliënten er kleurrijker van wordt.
Ondersteuning van het netwerk – en het in kaart brengen en uitbreiden daarvan – is een wezenlijk onderdeel van de zorg. Je werkt daarbij als gelijkwaardige partners samen, met heldere verwachtingen over en weer. Om het netwerk uit te breiden en te versterken, bloeien er overal mooie initiatieven op. Zo hebben de collega’s van locatie Hoenderberg een Facebook-pagina voor vrijwilligers geopend. Bij een jaarlijkse teamactiviteit nemen verwanten de zorgtaken waar. Op locatie Nieuwenoord doen sommige groepen een beroep op de familie voor de was of dagjes-uit, en strekken mensen van kantoor in de pauze de benen als wandelvrijwilliger. Op kinderdagcentrum Onder één Dak komt wekelijks iemand voorlezen. Het is een kleine greep uit de talrijke ideeën.

Leeraanbod LACCS

De begeleiding van cliënten is complex en specialistisch. Om het niveau hiervan verder te ontwikkelen, hebben we een uitgebreid leeraanbod samengesteld. Het bestaat uit twee trajecten: een basismodule van één dagdeel en vijf verdiepingsmodules (ook elk één dagdeel) die aansluiten bij de vijf gebieden van LACCS. De basismodule is verplicht voor iedereen die werkt met de doelgroep. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we als begeleiders (A,B en C), gedragsdeskundigen en paramedici dezelfde taal spreken. De verdiepingsmodules bieden zicht op de methoden en instrumenten die de locaties kunnen inzetten.

Checklist huisvesting

Cliënten moeten zich thuis voelen op de plek waar ze wonen. Datzelfde geldt voor de plaats van hun dagbesteding. Om dat te bewerkstelligen, is er een checklist opgesteld met punten waarmee Amerpoort in de huisvesting voortdurend rekening houdt. Na geluid en overzicht zijn andere aandachtspunten op de checklist: veiligheid, hygiëne, licht, klimaat en toegankelijkheid. Op al deze punten hebben deskundigen geadviseerd.

Andere bronnen van expertise

Naast de expertise die Amerpoort in huis heeft,  zijn er ook externe bronnen waaruit je kunt putten. Zo is er Platform EMG (externe link). Andere waardevolle bronnen vind je bij Multiplus (externe link), het KennisNet van de Carantegroep (externe link) en bij de cliëntgroep EMB op deze website.

Meer weten over de werkwijze van Amerpoort?

Stel je vraag en stuur een mail naar Hilda Rozendal: h.rozendal@amerpoort.nl. Dit artikel is een samenvatting van het ‘Eindrapport project Versterking expertise EVMB’.  Als je het volledige rapport wilt lezen, kun je dat ook opvragen bij Hilda.

 

 

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten