Kennisopbrengsten van In voor zorg! geborgd op langdurigezorg.nl

In voor zorg verhuist naar langdurigezorg.nl

 - Onlangs ging de online kennisbank www.langdurigezorg.nl live. Op dit online platform zijn de belangrijkste kennisopbrengsten te vinden uit onder andere 7 jaar In voor zorg!.

Op de website vind je ook artikelen van andere afgeronde programma’s, zoals Hervorming Langdurige Zorg en het Experiment Regelarme Instellingen.

Langdurigezorg.nl

Op Langdurigezorg.nl is achtergrondinformatie over de programma’s te raadplegen, zoals de aanleiding en doelstelling van het programma, een overzicht van de deelnemers en een lijst met publicaties en resultaten. Je vindt er informatie via een uitgebreide zoekmachine met verschillende filteropties.

In voor zorg! afgesloten

Het programma In voor zorg! is onlangs afgesloten. Dat betekent dat ook de website www.invoorzorg.nl offline zal gaan. Om de kennis en ervaringen na afronding van een programma op een toegankelijke wijze en op een centrale plek te borgen, is langdurigezorg.nl ingericht.

Over Langdurigezorg.nl

Langdurigezorg.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg en wordt uitgevoerd door Vilans. De komende tijd wordt de site nog verder aangevuld.

Lees ook

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...