8 good practices voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree

school bord

 - Het vraagstuk van niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers) in de Participatiewet blijkt een aandachtspunt te zijn. Dat is gebleken tijdens de uitvoering van het Programma 'De optimale weg naar participatie' (onderdeel van de activiteiten van de Programmaraad).

Dit komt onder andere doordat de doelgroep in volume aanzienlijk kan toenemen door de inperking van de doelgroep van de Wajong. Een groot gedeelte van de instroom in de voormalige Wajong was tot 1 januari 2015 afkomstig van de schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs.

Beroep op Participatiewet

Met de invoering van de Participatiewet komen de doelgroep van de WWB, de Wsw en een groot deel van de Wajong bij elkaar. Schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs (PrO) werden tot 1 januari 2015 al op 18 jarige leeftijd toegelaten tot de Wajong. Vanaf 1 januari 2015 doet deze groep een beroep op de Participatiewet.

Good practices

De Programmaraad biedt de rapportage (niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs aan met als primaire doelstelling om een aantal good practices te presenteren van de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree.

Uitgangspunt zijn good practices waarin gemeenten de regierol voor de aanpak rond deze doelgroep oppakken en invullen. Een rol die voor die tijd bij UWV lag als uitvoerder van de Wajong. Deze rol ligt nog bij UWV voor de jongeren die ook na 1 januari 2015 in de Wajong terecht komen.

Download de 8 good practices voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree

Bron: MEE Nederland.

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...