Wmo-werkplaats Het Gesprek

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een nog grotere groep kwetsbare burgers de toegangspoort tot ondersteuning. Door de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding wordt de vraag waarmee zij naar de gemeente komen complexer. Gemeenten pakken deze vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, op het hele sociale domein (werk, inkomen, opvoeding, zorg en ondersteuning) en over levensterreinen heen. Dit vraagt iets van de gespreksvoerder die het Gesprek voert met de burger. De training Het Gesprek, ontwikkeld door Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en Movisie, kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Wmo-werkplaatsen

De Wmo-werkplaatsen zijn in 2009 in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te zoeken, ontwikkelen en evalueren. De resultaten ervan worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. De werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. In 2013 staat het totaal aantal werkplaatsen op veertien, waardoor een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. De werkplaatsen worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS.

Meer lezen over de Wmo-werkplaats Het Gesprek

Meer lezen over Begeleiden na de transitie

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...