Autisme

De meeste mensen met autisme in de gehandicaptenzorg hebben ook een verstandelijke beperking. Autisme uit zich individueel op heel verschillende manieren en de diversiteit in problematiek en hulpvragen is dan ook heel groot. Als begeleider moet je daarom bij elke cliënt opnieuw de vertaalslag kunnen maken tussen je algemene kennis van autisme naar de individuele cliënt.

Mensen met autisme nemen anders waar. Ze richten zich vaak op details en zien het geheel niet, waardoor ze waarnemingen een andere betekenis geven. Daardoor gaan mensen met autisme op een andere wijze met informatie om. ‘Vreemd’ gedrag is soms het gevolg. Als begeleider moet je bereid zijn om je te verplaatsen in de denkwereld.

De basis voor de ondersteuning van een cliënt met autisme is een veilige omgeving. Het creëren van veiligheid is een belangrijk aspect in het werk van de begeleiders autisme. Er zijn diverse manieren om in die behoefte te voorzien. Dat is voor elke cliënt anders. Bijvoorbeeld door altijd duidelijk vooraf aan te kondigen wat, waar, wanneer, met wie en hoe iets gebeurt.

Ondersteuning aan mensen met autisme is vaak gericht op stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Mensen met autisme hebben daarbij veelal veel hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat ze vaardigheden die ze ergens geleerd hebben niet automatisch toepassen in andere situaties (kunnen generaliseren). Bovendien begrijpen ze vaak niet hoe ze in verschillende sociale contexten moeten handelen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...