Ernstige meervoudige beperking

De term ernstige meervoudige beperkingen (EMB) wordt meestal gebruikt voor mensen die naast een (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ook ernstige lichamelijke  beperkingen hebben. Mensen met EMB zijn kwetsbaar. Zij hebben een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Denk aan epilepsie, een reflux, slaapstoornissen, slikproblemen en luchtweginfecties.

Kenmerkend voor mensen met EMB is dat zij vrijwel geen mogelijkheden hebben om te compenseren. Zij hebben als het ware geen sterk gebied dat zij kunnen inzetten. Mensen met EMB hebben ondersteuning nodig bij alle activiteiten gedurende de dag.

Een van de grote uitdagingen voor begeleiders van mensen met EMB is de communicatie. Dit is doorgaans niet eenvoudig omdat mensen met EMB niet of nauwelijks door middel van taal communiceren. Om de – vaak kleine - signalen te zien die mensen met EMB laten zien, moet je als begeleider die persoon goed kennen en continu alert zijn op deze signalen.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...