Fondsen

Het Kennisplein werkt nauw samen met verschillende fondsen in de sector. Regelmatig leveren zij een bijdrage aan de activiteiten op het plein. Zowel inhoudelijk als financieel.

Antonia Wilhelmina Fonds

Het Antonia Wilhelmina Fonds zet zich in voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen.
Website Antonia Wilhelmina Fonds (externe link)

Fonds NutsOhra

Fonds NutsOhra ondersteunt projecten over gezondheidszorg die leiden tot betere zorg, van goede kwaliteit zijn en een sociaal karakter hebben. Innovatie, patiënt-/ cliëntgerichtheid, onderzoek en gerichte preventie zijn daarbij belangrijke thema’s.
Fonds NutsOhra (externe link)

Fonds VG

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Wij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.
Website Fonds VG (externe link)

Johanna KinderFonds

Het Johanna KinderFonds zet zich sinds 1900 in om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke beperking te verbeteren. Het Fonds doet dit door het financieel ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek en projecten gericht op het bevorderen van participatie en autonomie. Het Johanna KinderFonds draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kinderrevalidatie in Nederland.
Website JohannaKinderFonds.nl (externe link)

NSGK voor het gehandicapte kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) wil de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een handicap stimuleren en ondersteunen zodat zij binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk kunnen leven naar hun eigen wens.
Website NSGK (externe link)

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en hun deelname aan het dagelijkse leven te stimuleren. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer, het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waarin iedereen kan meedoen.
Website Revalidatiefonds (externe lnk)

Skanfonds

Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties bij het versterken van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.
Website Skanfonds (externe link)

Steunfonds voor de Zorg

Het doel van Stichting Steunfonds voor de Zorg aan Verstandelijk en/of Lichamelijk Gehandicapten (SZVLG) is het ondersteunen van activiteiten en middelen, die bijdragen aan de zorg aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten binnen de gemeenten Kampen en Zwartewaterland.
Website Steunfonds voor de Zorg (externe link)

Stichting SPZ

Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van protestants-christelijke en humanitaire waarden. De nadruk ligt op projecten die mensen met een verstandelijke beperking verder helpen, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn.
Website Stichting SPZ (externe link)

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren.
Website VSBfonds (externe link)

ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, onder andere binnen het programma Zorg voor Beter. Hierin werken zorgprofessionals hard om de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.
Website ZonMw (externe link)

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...