Niet-aangeboren hersenletsel

Bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is er sprake van een ‘breuk in de levenslijn’, en die breuk is onomkeerbaar. Het levenspatroon, de relaties, het werk en de verwachtingen voor de toekomst die mensen vóór het hersenletsel hebben, kunnen in één klap in duigen vallen of in een ander licht komen te staan. Als begeleider moet je je cliënt kunnen ondersteunen bij de acceptatie en verwerking van het verlies en bij het weer oppakken van het leven.

NAH kan verschillende oorzaken hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen traumatisch (bijvoorbeeld een ongeval) en niet-traumatisch letsel (bijvoorbeeld een CVA).  

Mensen met NAH kunnen problemen hebben op uiteenlopende gebieden: zintuiglijk, motorisch, cognitief, psychologisch (gedrag, emoties, verandering van persoonlijkheid). De specifieke gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Dat heeft te maken met de plaats van het letsel, de ernst van de beschadiging en de leeftijd waarop het letsel is ontstaan.

Als begeleider moet je je in kunnen leven in de betekenis van NAH voor de getroffene en zijn naasten. In de begeleiding is het belangrijk met hen in gesprek te gaan over de gevolgen in het dagelijks leven en rekening te houden met onzichtbare problemen, zoals minder energie, een vertraagde informatieverwerking en prikkelgevoeligheid.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...