Ouder wordende cliënten

Het verouderingsproces begint bij elke cliënt op een ander moment en verloopt bij iedere cliënt ook anders. De term ‘ouder wordende cliënten’ geeft aan dat cliënten met een beperking in een andere levensfase komen waarin de kans op een ‘slechte oude dag’ toeneemt.

Op alle levensgebieden zijn ouder wordende cliënten extra kwetsbaar. Zo hebben ze eerder en meer kans op gezondheidsproblemen en op eenzaamheid. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende ondersteuning en zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven. In de leidraad 'Oud en Gelukkig' staan een kennisproducten, waarmee je oudere mensen met een beperking kan ondersteunen. Bekijk alle kennisproducten >>>

De start van de ouderdomsverschijnselen hangt meestal samen met de leeftijd in combinatie met de aard en ernst van de beperkingen. Gemiddeld is dat bij iemand met verstandelijke beperkingen vanaf 50 jaar. Voor mensen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige verstandelijke beperking al vanaf 40 jaar. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking rond de leeftijd van 65.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...