Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg en vrijwilligerswerk hebben veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Zo vloeit mantelzorg voort uit een sociale relatie: je zorgt voor iemand met wie je een emotionele band hebt, vaak familie. Je wilt dat graag. Het kan oplopen tot wel 24 uur per dag voor een lange periode. Overbelasting ligt gauw op de loer. Mantelzorgers en anderen uit het sociale netwerk zijn zelf aansprakelijk voor hun handelingen, omdat ze die op persoonlijke titel uitvoeren.

Voor vrijwilligerswerk kies je bewust. De inzet is afgebakend in tijd en je kunt het beëindigen wanneer je wilt. Vrijwilligers werken in georganiseerd verband, bijvoorbeeld vanuit de vrijwillige thuiszorg, of via vriendendiensten. De organisaties zijn aansprakelijk voor hun handelingen.

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Zij geven het grootste deel van de zorg en ondersteuning thuis. Ook als mensen in een woonvoorziening wonen, zijn personen uit hun sociale netwerk nauw betrokken; vrijwilligers kunnen hierbij helpen. Met elkaar zorgen ze, samen met de professionals, voor een stevig fundament voor goede zorg en ondersteuning.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...