Test: wat weet jij van vrijheidsbeperking?

Vrijheidsbeperking testWat weet jij over vrijheidsbeperkende maatregelen? Doe de zelftest vrijheidsbeperking. Beantwoord 5 korte vragen en leer van de antwoorden!

Deze test bestaat uit een selectie van vragen uit de pubquiz die we doen met zorgmedewerkers tijdens de inspiratiedagen van campagne Samen op weg naar vrijheid.

Zelftest: wat is vrijheidsbeperking?
 • 1

  Rangschik deze 3 maatregelen van meest tot minst vrijheidsbeperkend voor de cliënt: 1. Valmat 2. Extra laag bed 3. Bedhek twee kanten omhoog

  Prima!

  GOED! 

  De mate waarin een cliënt een maatregel als vrijheidsbeperkend ervaart, verschilt per cliënt. Er is dus geen juiste volgorde.

  Jammer...

  FOUT

  De mate waarin een cliënt een maatregel als vrijheidsbeperkend ervaart, verschilt per cliënt. Er is dus geen juiste volgorde.

  Hoewel een bedhek iemand meer beperkt om te bewegen dan een valmat of extra laag bed, hoeft dat voor een cliënt niet als het meest vrijheidsbeperkend worden ervaren.

  Sommige cliënten willen graag dat het bedhek omhoog is, omdat het ze een veilig gevoel geeft. Terwijl voor een ander een extra laag bed als meer beperking in vrijheid ervaren kan worden, omdat hij dan bijvoorbeeld niet meer zelf op kan staan. 

  Weet je niet? Misschien kunnen wij je helpen. Hier een mooie graphic?

  Tip

  Vraag aan cliënten wat zij prettig of minder prettig vinden. Betrek altijd cliënten bij de beslissing hoe je de vrijheid van cliënten kunt vergroten. 
 • 2

  Waarom moet je een toegepaste vrijheidsbeperkende maatregel vastleggen?

  Prima!

  GOED!

  Het vastleggen van een toegepaste vrijheidsbeperkende maatregel is om verantwoording af te leggen én om terug te kunnen kijken en te evalueren.

  Jammer...

  FOUT

  Het vastleggen van een toegepaste vrijheidsbeperkende maatregel is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen, maar óók om terug te kunnen kijken en te evalueren.

  Weet je niet? Misschien kunnen wij je helpen. Hier een mooie graphic?

  Tip

  Een toegepaste vrijheidsbeperkende maatregel moet altijd vastgelegd worden. Rapporteer niet alleen de maatregel zelf, maar beschrijf ook de reden voor de toepassing en welke alternatieven zijn overwogen of uitgeprobeerd.

  Het komt nog te vaak voor dat maatregelen worden toegepast zonder dat iemand nog weet waarom. Bijvoorbeeld doordat er veel personeelswisselingen zijn geweest. Begeleiders moeten weten waarom ze een vrijheidsbeperking toepassen, zodat ze ook kunnen toetsen of dat nog steeds nodig is.

 • 3

  Mag je de voordeur van een cliënt op slot draaien als je weggaat?

  Prima!

  GOED!

  Volgens het huidig wettelijk kader mag bij de cliënt thuis geen onvrijwillige zorg toegepast worden. Zorg wordt als onvrijwillig gezien als de cliënt niet heeft ingestemd met zorghandelingen of als de cliënt zich er tegen verzet.

  Je mag de voordeur dus alleen op slot draaien als de cliënt het vraagt en wilsbekwaam is.

  Jammer...

  FOUT

  Volgens het huidig wettelijk kader mag bij de cliënt thuis géén onvrijwillige zorg toegepast worden.

  Zorg wordt als onvrijwillig gezien als de cliënt niet heeft ingestemd met zorghandelingen of als de cliënt zich er tegen verzet. Je mag dus alleen de voordeur op slot draaien als de cliënt het vraagt en wilsbekwaam is. 

  Weet je niet? Misschien kunnen wij je helpen. Hier een mooie graphic?

  Tip

  Ga na of het echt onveilig is als de cliënt de straat op gaat. Waar gaat de cliënt dan naartoe? Wellicht is het risico op een onveilige situatie acceptabel. En bespreek welke risico familie en jullie als professionals acceptabel vinden om de kwaliteit van leven (en dus vrijheid) zo groot mogelijk te houden. 
 • 4

  Zijn psychofarmaca (kalmerende medicijnen) een vrijheidsbeperking?

  Prima!

  GOED!

  Psychofarmaca zijn soms wel en soms niet een vrijheidsbeperking.

  Iets is pas een vrijheidsbeperking als de cliënt (vertegenwoordiger) er niet mee instemt of de cliënt zich verzet. Voor psychofarmaca geldt dat het onjuist gebruik is als er geen onderliggende psychiatrische diagnose is voor het gebruik van psychofarmaca. Er moet dus in het dossier een diagnose staan, zoals angst, depressie of psychose. Onrustgedrag is geen psychiatrische diagnose.

  In crisissituaties mogen ze wel kortdurend worden ingezet, maar er moet snel naar een andere oplossing worden gezocht.

  Jammer...

  FOUT

  Psychofarmaca zijn soms wel en soms niet een vrijheidsbeperking.

  Iets is pas een vrijheidsbeperking als de cliënt (vertegenwoordiger) er niet mee instemt of de cliënt zich verzet. Voor psychofarmaca geldt dat het onjuist gebruik is als er geen onderliggende psychiatrische diagnose is voor het gebruik van psychofarmaca. Er moet dus in het dossier een diagnose staan, zoals angst, depressie, psychose. Onrustgedrag is geen psychiatrische diagnose.

  In crisissituaties mogen ze wel kortdurend worden ingezet, maar er moet snel naar een andere oplossing worden gezocht.

  Weet je niet? Misschien kunnen wij je helpen. Hier een mooie graphic?

 • 5

  Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen? 1. Onrustbanden 2. Huisregels 3. Deur op slot 4. Niet mogen telefoneren 5. Geen bezoek mogen ontvangen

  Prima!

  GOED!

  Het kunnen allemaal vrijheidsbeperkende maatregelen zijn.

  Onrustbanden en de deur op slot beperken de bewegingsvrijheid. Huisregels, niet mogen telefoneren en geen bezoek mogen ontvangen, zijn vormen die iemands handelen beperken.

  Beperkingen in bewegingsvrijheid én beperkingen in iemands handelen kunnen door cliënten als vrijheidsbeperking worden ervaren.

  Jammer...

  FOUT

  Het kunnen allemaal vrijheidsbeperkende maatregelen zijn.

  Onrustbanden en de deur op slot beperken de bewegingsvrijheid. Huisregels, niet mogen telefoneren en geen bezoek mogen ontvangen, zijn vormen die iemands handelen beperken.

  Beperkingen in bewegingsvrijheid én beperkingen in iemands handelen kunnen door cliënten als vrijheidsbeperking worden ervaren.

  Weet je niet? Misschien kunnen wij je helpen. Hier een mooie graphic?

  Tip

  Leef je altijd in in je cliënt. Ga eens bij jezelf na hoe jij het zou vinden om niet te mogen bellen, of je aan de huisregels te moeten houden.
 • Uitslag van de test

  Uit de test blijkt dat je [goed] van de 5 vragen goed hebt!

  Doe mee!

  Vind jij het ook belangrijk dat de vrijheid van cliënten vergroot wordt? Werk mee aan meer vrijheid in de zorg! Deel je verhaal, laat je inspireren door de verhalen van anderen en gebruik de tools uit de toolkit. Deze staan op de campagnewebsite Samen op weg naar vrijheid.

  Lees meer

  Ga naar thema Vrijheidsbeperking.

  Vragen fout? Dan vind je hieronder de tips terug. Zo niet: goed gedaan!

  [uitleg]

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...