Vertrekpunten van het Nationaal Programma Gehandicapten io

Hieronder staan de vertrekpunten beschreven van het Nationaal Programma Gehandicapten io.

Bouwstenen

In aanloop naar het NPGio heeft een groep hoogleraren samen met de VGN in het traject 'Krachten bundelen' bouwstenen opgesteld voor kennisontwikkeling en verspreiding ervan op de domeinen gezondheid, gedrag en participatie voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Ervaringen uit de consortia en resultaten van invitational conferences met cliëntenorganisaties, kennisinstituten en zorgaanbieders voor de kennisagenda 2013-2015 zijn hiervoor de basis. Ook wordt geanticipeerd op de sterk veranderende context van de transities en de ratificatie van het VN-verdrag.

Uitbreiding onderzoeksinfrastructuur

In het kader van het ZonMw programma Verstandelijke Beperkingen werken 5 onderzoeksconsortia van universiteiten, instellingen en kennisinstituten sinds een aantal jaren samen aan het versterken en uitbreiden van de onderzoeksinfrastructuur (Voor meer informatie, zie de website van ZonMw). Inmiddels zijn er vele academische werkplaatsen en andere samenwerkingsverbanden (Voor meer informatie, zie de website van de VGN). Deze initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling en implementatie van medische en gedragsmatige kennis. Door de veranderende context is uitbreiding en versterking nodig, ook met nieuwe stakeholders zoals onderwijs. Ook moet er meer verbinding tussen zorg en welzijn komen, met onder meer een goede vindplaats van kennis.

Versterking kennis- en implementatieinfrastructuur

In de afgelopen jaren zijn infrastructuren gerealiseerd die bijdragen aan de toepassing van (nieuwe) kennis. In werkplaatsen van het Kennisplein Gehandicaptensector worden onderzoeksresultaten en good practices gebundeld en vertaald naar relevante beroepsgroepen en verspreid via de website van het Kennisplein Gehandicaptensector. Verspreiding gebeurt ook in leernetwerken, waarbij we aansluiten op de diverse opleidingsniveaus in de gehandicaptensector. Het merendeel van de werkers heeft een MBO-achtergrond en het op de juiste manier ontsluiten van kennis voor deze professionals is daarom van belang. Hierin is nog een belangrijke slag te maken. Een helder kennisinfrastructuur is hierin een voorwaarde.

<  Terug naar 'Op weg naar een Nationaal Programma Gehandicapten'

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...