Toolkit: Bewust gebruik van psychofarmaca

Psychofarmaca zijn gedragsmedicijnen. Deze medicijnen worden regelmatig voorgeschreven aan cliënten die probleemgedrag vertonen. Maar psychofarmaca lossen niet de achterliggende oorzaak op, terwijl ze wel ingrijpende bijwerkingen hebben. Het is dus belangrijk om bewust met psychofarmaca om te gaan. Samen met experts uit de gehandicapten- en ouderenzorg én de inspectie voor de gezondheidszorg stelde Vilans 10 uitgangspunten voor het gebruik van psychofarmaca bij gedragsproblemen op.

> Tip: Download de 10 uitgangspunten voor psychofarmaca bij gedragsproblemen

Succesvol verminderen van psychofarmaca vraagt om een grondige en doordachte aanpak. Een aanpak waardoor je het probleemgedrag beter begrijpt en erop kunt inspelen. Dit past bij goede en belevingsgerichte zorg waarin we anders omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Wil je meedoen met het actieprogramma om het gebruik van psychofarmaca terug te brengen? Meld jouw organisatie dan aan voor het programma 'het kan beter met minder'

Interactief hulpmiddel voor projectleiders

Voor projectleiders is uit dit programma het document “Tips en tools voor projectsturing: bewust gebruik van psychofarmaca” (pdf) voortgekomen. Dit interactieve document is een hulpmiddel voor de projectleider en het verbeterteam van organisaties die zelfstandig aan de slag gaan met het verminderen van psychofarmacagebruik. Het document bevat tips en hulpmiddelen voor het verbetertraject.

Toolkit Bewust gebruik van psychofarmaca

Voor zorgprofessionals staan in onderstaande toolkit hulpmiddelen die helpen bij het terugdringen van teveel gebruik van psychofarmaca. Dit zijn tools over medicatie en onbegrepen gedrag, over scholingsmogelijkheden en e-learningmodules, over interventies, richtlijnen en over ervaringen van anderen.

INHOUD  TOOLKIT

  1. Kennis over gebruik psychofarmaca - Tips, artikelen, publicaties en folders over psychofarmaca
  2. Omgaan met probleemgedrag - Trainingen, handige links en downloads over belevingsgerichte zorg en omgaan met probleemgedrag
  3. Voorschrijfbeleid verbeteren - Richtlijnen, kompas en uitgangspunten over gebruik van gedragsmedicatie
  4. Cliënten en verwanten betrekken - Informatiefolder, hulpmiddelen en handreiking om participatie te vergroten

infoprobleemgedragvoorschrijfclient

Deze toolkit is nog niet volledig. Gedurende de looptijd van Het project ‘Het gaat beter met minder: bewust gebruik psychofarmaca’ vullen we hem verder aan.

Heb je suggesties? Mail ze naar psychofarmaca@vilans.nl onder vermelding van ‘aanvullingen toolkit’.

<Terug naar Vrijheidsbeperking

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...