Naar hoofdinhoud Naar footer

Platform sociale netwerken

Datum/tijd

Vrijdag 06 oktober 2023 van 10.00 uur tot 11.30 uur

Op 6 oktober wordt er een online bijeenkomst georganiseerd over waarden en de dagelijkse zorgpraktijk.

Waarden zijn algemene principes die als richtinggevend voor een bepaalde praktijk worden gezien. Waarden geven dus richting aan het handelen. Morele waarden in de zorg zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, weldoen, vertrouwen, respect voor autonomie, saamhorigheid en rechtvaardigheid.

Zien we deze waarden ook terug in de dagelijkse praktijk?

Op basis van een aantal casussen gaan we met elkaar opzoek naar de onderliggende waarden bij het handelen. Als we naar het handelen kijken van bv een persoon, de betrokken professionele ondersteuners, naasten/mantelzorgers of financiers van de zorg, welke waarden liggen daaraan ten grondslag? En verschillen deze waarden van elkaar? Versterken ze elkaar of botsen ze met elkaar?

De casussen worden aangedragen en toegelicht door Hans Kroon en Anne Wibaut. Samen proberen we de onderliggende waarden naar boven te halen. Inge Redeker begeleidt deze online bijeenkomst.

Praat je met ons mee? De bijeenkomst is gratis, aanmelden is wel verplicht. In de week voor de bijeenkomst krijg je de link naar de bijeenkomst toegestuurd.

Alvast meer lezen?

waardenmatrixboek.pdf (zowerktdezorg.nl)

Wat is ethiek in de zorg? (kennispleingehandicaptensector.nl)

Type evenement

Online

Aanmelden

Aanmeldformulier

Deel deze pagina via:

Contactpersonen