Naar hoofdinhoud

Goede zorg voor NAH-cliënten: ingewikkeld én uitdagend

Danique de Jong werkt sinds 11 jaar bij Syndion, een organisatie in Zuid-Holland voor mensen met een beperking. Danique begon als begeleider, maar ging al snel als NAH-gedragskundige aan de slag. Als neuropsycholoog weet ze als geen ander hoe het allemaal werkt in de hersenen. En die kennis zet ze in voor het bieden van goede zorg aan cliënten met NAH. Een hele uitdaging.

Danique: ‘Syndion is van oudsher een organisatie voor mensen met een verstande-lijke beperking. Pas later is daar ook NAH bijgekomen. Van de 1500 cliënten bij Syndion zijn er gemiddeld zo’n 100 cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Deze doelgroep is verspreid over de verschillende locaties van Syndion en een deel ontvangt alleen ambulante zorg. En er zijn ook cliënten die zowel een verstandelijke beperking hebben als NAH.’

‘Binnen de NAH-doelgroep zijn er veel verschillen; vaak hebben deze cliënten én fysieke zorg nodig én is er sprake van ingewikkelde gedragsproblemen. En in de praktijk is de ene begeleider vaak beter in het verpleegkundige deel en de andere kan beter met bepaald gedrag omgaan. Dat maakt goede zorg voor deze doelgroep extra uitdagend’, vertelt Danique.

Het is de missie van Danique en een aantal van haar collega’s om cliënten met NAH echt als een aparte doelgroep te zien binnen de organisatie. Zodat ze niet over één kam geschoren worden met de verstandelijk gehandicapte cliënten, want dat willen de meesten volgens haar niet. Er zijn al wel aparte woningen voor cliënten met NAH en in Gorinchem is er ook al een speciale NAH-dagbesteding voor deze doelgroep. De bedoeling is dat die aparte dagbesteding er in meer steden komt.

Basiscursus NAH voor de medewerkers

Nieuwe medewerkers beschikken over onvoldoende NAH-kennis. Danique legt uit: ‘Iedere medewerker die ook met NAH-cliënten werkt, volgt bij ons de basiscursus NAH. Die duurt in totaal drie ochtenden. Tijdens de cursus leer je meer over de basisfunctie van de hersenen en de verschillende soorten hersenletsel die mensen kunnen oplopen.  Daarnaast is er aandacht voor de grondhouding richting cliënten met NAH. Deze groep cliënten benader je echt wel heel anders dan mensen met een verstandelijke beperking. Cliënten met NAH ervaren immers nadrukkelijk een breuk in hun levenslijn; van een ‘normaal’ leven komen ze terecht in een leven met een beperking.’

‘In de cursus laten we onze collega’s ook kennismaken met verschillende methodieken die je helpen goed om te gaan met NAH. Dit hebben we tijdens corona uitgewerkt met behulp van de Leidraad. Daarnaast volgen ál onze medewerkers nog andere basistrainingen, zoals affectief bewust begeleiden en oplossingsgericht werken. Tijdens het leernetwerk NAH willen we een doorlopende leerlijn opzetten, zodat begeleiders blijven leren en geïnspireerd blijven. 

Deel deze pagina via: