Toon zoekbalkToon menu

Coronavirus

Versoepelde zorgmaatregelen

Vanwege de coronacrisis hebben verschillende zorgtoezichthouders besloten om zorgmaatregelen te versoepelen. De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgkantoren vinden dat de zorgverlening voorop staat en dat ze bij naleving van sommige regels coulant zullen zijn.
  • Het Zorginstituut (ZiNL) heeft de deadline voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens ghz 2019, inclusief het kwaliteitsrapport, uitgesteld naar 1 oktober 2020. Als blijkt dat 1 oktober niet haalbaar is kunnen aanbieders dit, met een duidelijke vermelding van de reden, melden bij ZiNL. Er wordt dan in afstemming met VGN en de betreffende aanbieder gekeken of alsnog langer uitstel wordt verleend (uiterlijk t/m 31 december 2020) (bron: VGN).
  • De jaarverantwoording over vorig jaar mag later worden ingediend. De termijn is verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020 (bron: IGJ). 
  • Na het melden van een calamiteit dient een onderzoek ingesteld te worden. Normaal gesproken moet een zorgaanbieder binnen 6 weken na het melden van een calamiteit een onderzoeksrapport aanleveren bij de IGJ. Zorginstellingen hoeven momenteel geen uitstel aan te vragen als zij zich niet aan de gestelde termijn van 6 weken kunnen houden. Mogelijk neemt de inspectie na het verstrijken van de termijn wel contact op om de voortgang te bespreken. Alleen als de inspectie toch een snellere reactie wil omdat er grote risico's voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen. (bron: IGJ)
  • Uitgangspunt bij indicatiestelling is dat dit plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt. Gezien de huidige omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. De zorgverlener kan door zorg op afstand (bijvoorbeeld via beeldschermzorg) alsnog de indicatie stellen en dit op de reguliere manier declareren. De NZa heeft de beleidsregels hierover verruimd. (bron: NZa)
  • Voor zorgverleners zijn er tijdelijk meer middelen vrijgesteld om de handen te desinfecteren tegen het coronavirus. Dit is besloten door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) & Infrastructuur & Waterstaat (I&W) in verband met de tekorten in de zorg. (bron: IGJ)
  • Zorgorganisaties mogen meer ondersteunende medewerkers inzetten, zoals studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen en gepensioneerde zorgverleners (bron: IGJ)
  • De IGJ is zeer terughoudend met reguliere inspectiebezoeken. Zorgorganisaties hebben voorlopig de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits de professionele afwezig navolgbaar is en wordt vastgelegd. Alleen bij tekenen van acuut gevaar voor kwaliteit en veiligheid komt de IGJ langs (bron: IGJ)
  • Zorginstituut Nederland verruimt de bevoorschotting van de Wlz om zo zorgorganisaties financieel tegemoet te zien. (bron: Zorginstituut Nederland)
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.