Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Ernstige meervoudige beperking

LACCS

Het programma LACCS heeft vermoedelijk een positief effect op het leven van (oudere) mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). 

LACCS onderzoekDoor gebruik van het LACCS-programma kun je als begeleider nagaan of mensen met een ernstig meervoudige beperking een goed leven hebben.

Het LACCS-programma richt zich op een goed leven voor mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. Het programma gaat in op de vijf essentiële gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding. Uitgangspunt is dat het leven op deze vijf gebieden goed moet zijn. Per LACCS-gebied zijn hiervoor waarden geformuleerd.

Download het eindrapport


Casus

Meneer Kurt heeft ernstige meervoudige beperkingen. Begeleiders zijn het oneens: de ene vindt meneer dat hij alert is en contact zoekt. De ander vindt dat juist van niet; zij vindt dat zijn leven veel leuker kan zijn. Hoe kan ik nagaan of cliënten met ernstige meervoudige beperkingen een goed leven hebben?​

Doelgroepen en thema's

Doelgroep
Thema's
  • Emotioneel welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke relaties
Lees meer over de thema's

Onderbouwing bruikbaarheid tool

Research based. LACCS is op basis van wetenschappelijk onderzoek beoordeeld, maar de gegevens over effecten ontbreken.

Beoordeling:

LACCS wordt in de VG-sector gebruikt. LACCS lijkt effectief te zijn, maar nader onderzoek is nodig. Bron: De toepassing van LACCS in de zorg en ondersteuning aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen.​

Praktijkonderzoek

Expertisegroep EMB van Carante Groep nam met het platform EMG het initiatief om de methode systematisch in kaart te brengen, samen met meerdere organisaties uit de gehandicaptenzorg.

Uitkomsten onderzoek positief

​De praktijk omarmt LACCS en vindt het een inspirerende en motiverende manier van werken. De ervaring is dat het contact tussen begeleider en de persoon met EMB groeit: ‘Je ziet het gebeuren’. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat bij de meeste cliënten op veel LACCS-gebieden inderdaad vooruitgang wordt geboekt. De trend die zichtbaar is in de gegevens is dat toepassing van LACCS vermoedelijk een positief effect op het leven van cliënten heeft.

Over methode LACCS voor EMB

LACCS is ontwikkeld door orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. Centraal in deze visie staat een ‘goed leven’ voor mensen met EMB. Door te werken aan vijf gebieden, kun je dit bereiken: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding.

Meer informatie


Deze tool is onderdeel van
Leidraad Oud en Gelukkig.
Ga naar de leidraad

Leidraad Oud en Gelukkig hoort bij onderzoeksprogramma
Gewoon Bijzonder.
Lees meer over Gewoon Bijzonder

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Mia Nijland

mail | meer info

info@platformemg.nl

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Abonneer je gratis op de tweewekelijkse nieuwsbrief van het Kennisplein Gehandicaptensector