Toon zoekbalkToon menu

Ernstige meervoudige beperking

Programma Wij zien je Wel

Ouders van kinderen met ZEVMB hebben een zware zorgtaak. De verantwoordelijkheid voor de complexe zorg rust vaak in veel gevallen 24 uur per dag bij de ouders. Ouders krijgen te maken met verschillende professionals en instanties, wisselende contactpersonen, veranderende wet- en regelgeving en voortdurende onzekerheid of dat wat je hebt kunnen regelen, blijvend is. De invulling van hun eigen leven -gezinsleven, partnerrelatie en maatschappelijke participatie- wordt hierdoor voor een groot deel bepaald, of eigenlijk meestal beperkt.
In 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om aandacht te vragen aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB. Op 12 maart 2020 heeft de werkgroep het stokje overgedragen aan de Stuurgroep Wij zien je Wel.

Website Wij zien je Wel

Op de website van Wij zien je Wel met verschillende (achtergrond)informatie over ZEVMB en de projecten uit het programma Wij zien je Wel. 
Lees verder

Ambities van het programma Wij zien je Wel

  • Aandacht geven aan de kwaliteit van leven van mensen met ZEVMB en hun gezinnen. Doel is om duurzame en passende ondersteuning mogelijk te maken en deze veilig te stellen.
  • Organisatie van zorg vereenvoudigen. Zo kunnen ouders weer ouder zijn en zowel ouders als brussen voldoende ruimte ervaren voor een goede maatschappelijke participatie.

Eerste fase
Partijen hebben verschillende acties in gang gezet om kinderen met ZEVMB en de gezinnen zichtbaar te maken, kennis te bevorderen over de doelgroep en administratieve lasten te verminderen bij de ouders.

Tweede fase
In de tweede fase (maart 2020 – begin 2022) krijgen de aangepaste werkwijzen een plek, waardoor de leefsituatie van mensen met ZEVMB en gezinnen beter wordt gemaakt.

Actie Wij zien je Wel

Ben je al bekend met de actie #ikziejewel? Deze actie werd destijds gestart door vier moederen van kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen (ZEVMB). Doel was meer aandacht vragen voor de zorg die deze gezinnen nodig hebben om het hoofd boven water te houden. Doe mee en geef deze gezinnen een gezicht.
 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.