Toon zoekbalkToon menu

Kiyomid van der Veer

Expert Wijkteams bij Vilans

De wereld van de zorg is vaak een ingewikkelde puzzel voor de cliënt. Dit kan beter. Interdisciplinair samenwerken om de wereld voor de cliënt vatbaarder te maken streef ik na in mijn werk. Dit doe ik door de cliënt een stem te geven aan de tafel van onderzoekers, beleidsmakers en zorgaanbieders.

Samen op zoek

Ook op bedrijfsniveau stelt het integrale samenwerken ons nog voor een uitdaging. Ik onderzoek graag samen met organisaties, van vrijwilligersorganisaties in de wijk tot regionale verbanden, naar nieuwe manieren van organiseren en communiceren. Zo werken we met elkaar aan de kwaliteit van integrale samenwerking.

Kennis verspreiden kan efficiënter en leuker

De verzamelde kennis uit onderzoek moet ook weer zijn weg vinden naar andere organisaties. Mijn ambitie is om naast de standaard manieren van kennisdelen te blijven zoeken naar nieuwe manieren om de kennis beter te laten landen, bijvoorbeeld via technologische toepassingen die van (meer)waarde kunnen zijn.

Wapenfeiten van Kiyomid

  • Begeleid netwerken bij het verbeteren van mantelzorgondersteuning en dementiezorg. 
  • Onderzoekt samen met zorg- en welzijnsorganisaties hoe technologie ondersteunend kan zijn om betere zorg te leveren voor cliënten in de wijk bijvoorbeeld middels de methodiek ‘Zinvol uitproberen’. 
  • Begeleid netwerken & samenwerkingsverbanden bij integraal samenwerken. 
  • Begeleid organisaties in de zoektocht naar domeinoverstijgende financiering met Triple Aim als uitgangspunt. 
  • Onderzoekt hoe cliënten, zoals mensen met NAH, een gelijkwaardige inbreng hebben in de (organisatie van) de zorg.