Toon zoekbalkToon menu

Bard Briels

Expert Inclusie bij Movisie

Bard Briels is kenniswerker en onderzoeker bij Movisie en expert Inclusie op het Kennisplein Gehandicaptensector, samen met Inge Redeker (Vilans).

Bard verzamelt informatie en ontwikkelt kennis ten behoeve van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Hij deed onderzoek naar onderwerpen als armoede, eenzaamheid, antidiscriminatie en is recentelijk betrokken bij onderzoeken naar de implementatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Bard heeft goed zicht op wat er lokaal in gemeenten speelt op het terrein van inclusie en het VN-verdrag. Samen met de kennis van Vilans wordt het thema Inclusie daarom breed (zorg en sociaal maatschappelijk) belicht.