Wil H.E. Buntinx

Kerncompetentie: toepassen van wetenschappelijke kennis in en voor de praktijk. Onderzoek en advies op gebied van organisatie van ondersteuning aan mensen met beperkingen. - Kwaliteitsonderzoek - Cliënttevredenheid - Professioneel ondersteuningsproces - Inclusie - Training in gebruik SIS (Supports Intensity Scale) Hoofdredacteur NTZ ( www.ntzonline.nl )

  • Naam organisatie Buntinx Training & Consultancy
  • Functie psycholoog
  • Telefoon 0620798066
  • Website www.buntinx.org
  • Actief in landelijke netwerken Kenniskring Kennisbeleid
    Kwaliteitsmedewerkers
    Pedagogen/psychologen
  • Mijn good practice Kijk op: www.buntinx.org Kwaliteitsbeleid Onderzoek van kwaliteitservairngen van cliënten, familie en medewerkers Strategisch beleid Ondersteuningsplannen Professionele modellen voor beeldvorming en ondersteuning (AAIDD) Afstemming van professionele standaarden en zorgmanagement Organisatieontwikkeling Trainingen in toepassing van de Supports Intensity Scale (SIS- zie ook www.bsl.nl) Cursussen m.b.t. het AAIDD model van verstandelijke beperkingen (11th edition, 2010) ICF toepassingen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...