Els Bransen

Het Trimbos-instituut is het landelijke kenniscentrum voor geestelijke gezondheid en verslaving, en zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Daartoe ontwikkelen en gebruiken de medewerkers kennis van hoge wetenschappelijke kwaliteit en bundelen ze ervaringen van patiënten/cliënten/deelnemers en goede praktijkvoorbeelden. Voorts zetten zij zich in om deze kennis toe te passen. Deze kennis dient aan de ene kant ter bevordering van de geestelijke gezondheid en de preventie, behandeling, zorg en re-integratie bij psychische klachten en aan de andere kant ter versterking van het mentale vermogen dat mensen in staat stelt een zinvol, productief en bevredigend leven te leiden.

  • Naam organisatie Trimbos-instituut
  • Functie
  • Telefoon 030-2959240
  • Website www.trimbos.nl
  • Actief in landelijke netwerken Sociale netwerken

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...