Jeannette Hielkema

Instelling voor verstandelijk gehandicapten, werkgebied is Zuid Holland en Zuid Hollandse eilanden.

  • Naam organisatie Ipse de Bruggen
  • Functie overige
  • Telefoon 0172-64 26 25
  • Website www.ipsedebruggen.nl
  • Actief in landelijke netwerken (Geen)
  • Mijn good practice Elektronisch cliëntendossier Ipse de Bruggen werkt met een elektronisch cliëntendossier (ECD). In dit ECD staan alle gegevens over de cliënt, zoals het zorg- en begeleidingsplan, onderzoeksgegevens en adresgegevens. We werken met een intern ECD, dat niet is gekoppeld aan regionale of landelijke dossiers. Alleen directe zorgverleners en zorgondersteuners hebben inzage in dit dossier. Voordelen Een elektronisch cliëntendossier verbetert de overdracht van informatie en daarmee de zorgverlening aan de cliënt. Zo maakt het ECD inzichtelijk hoe de geïndiceerde zorg wordt geleverd. Dat biedt mogelijkheden om vraag en aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Ontwikkelingen We blijven het ECD verder ontwikkelen. Op dit moment verbetert Ipse de Bruggen bijvoorbeeld het digitale rapportagesysteem. Daarin nemen we de wens van ouders en vertegenwoordigers mee om thuis de rapportage mee te kunnen lezen. Ook onze behandelcentra kunnen binnenkort van het ECD gebruik gaan maken. Kennis delen Is uw organisatie op dit moment bezig met de aanschaf of invoering van een ECD? Wij delen onze kennis en ervaring graag met u. U bent van harte welkom bij Ipse de Bruggen. Ook kunnen we een presentatie binnen uw organisatie geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Hielkema. T. 0172 - 64 26 25 of 06 - 51 53 48 60 E. jeannette.hielkema@ipsedebruggen.nl http://www.ipsedebruggen.nl/Projecten/Kennis-innovatie/Elektronisch-cli-ntendossier/1934,,,,,,,,/

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...