Marijke Lammers

Mijn kernwerkzaamheden bestaan uit diverse activeiteiten rond de preventie en aanpak van seksueel en huiselijk geweld en kindermishandeling (kennis verspreiden, methodiekontwikkeling, partijen samenbrengen, enzovoort). Een van de belangrijke sectoren waarvoor ik werk is de gehandicaptenzorg. Daarnaast is in mijn werk t.a.v. reguliere sectoren een belangrijk aandachtspunt de (on)toegankelijkheid van het aanbod voor mensen met een beperking. Vanuit MOVISIE (en voorheen TransAct) heb ik binnen de verstandelijk en lichamelijke gehandicaptenzorg een groot laagdrempelig netwerk opgebouwd van professionals die werkzaam zijn rond seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik. Bij de mogelijkheid om mijn deskundigheid in te vullen mis ik veel onderwerpen: bejegening, gezonde seksuele ontwikkeling, preventie. Bij netwerken kan ik mijn eigen netwerk niet invullen helaas.

  • Naam organisatie MOVISIE
  • Functie kenniswerker
  • Telefoon 030 - 789 20 88
  • Website www.movisie.nl/kennisdossier/seksueel-geweld
  • Actief in landelijke netwerken (Geen)
  • Mijn good practice Lammers, M., Goes, A., Van incident naar fundament - vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik, Utrecht, 2005 / 2006. Inmiddels nu ook aangepast voor de residentiële jeugdzorg. Al weer een hele tijd geleden, maar nog steeds actueel: De Volkskrant, 29 oktober, 1998. Ingezonden brief van mij geplaatst: Aanrakingsangst treft ook leerlingen en patiënten. Door de groeiende aandacht voor seksueel misbruik, lijden steeds meer leraren en hulpverleners aan ‘aanrakingsangst’. Marijke Lammers waarschuwt voor de neiging steeds strengere regels in te voeren. Het probleem wordt daardoor eerder verhuld dan opgelost.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...