Gerard Nass

MediaWerk ZetNet is een leerwerkplaats waar de ROC-opleiding. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) ‘mediawerker’ niveau 1 wordt aangeboden. Een dag in de week volgen de deelnemers les. Voor het verwerven van ambachtelijk vaardig-heden wordt voor de andere vier dagen een gepaste stageplek gezocht. Deelnemers worden bij alles ondersteund door buddy’s, meerdere jaars Multi Media van het ROC, een leerkracht en een stagebegeleider. Via het competentiegericht onderwijs en de methode van het wederkerig leren wordt maximaal beroep gedaan op zelfwerkzaamheid, empowerment en het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden. MediaWerk ZetNet sluit aan bij vervolgopleidingen en het werken in een arbeidssituatie.

  • Naam organisatie Stichting ZetNet
  • Functie kenniswerker
  • Telefoon 0243240876
  • Website www.zetnet.nl
  • Actief in landelijke netwerken Ondersteunde communicatie
  • Mijn good practice Momenteel hebben wij twee leerwerkplaatsen,iIn Nijmegen en Amsterdam.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...