Marjan Nederlof - Molenaar

organisatie die ondersteuning biedt bij leven met een beperking; zelfstandig en onafhankelijk; met kennis en ervaring met mensen met een beperking; geen kosten voor de aanvrager van ondersteuning.

  • Naam organisatie MEE ZHZ , regio Zuid-Hollandse Eilanden
  • Functie (ortho)pedagoog
  • Telefoon 0181- 33 35 09/ 0900 202 06 72
  • Website www.mee-zuidhollandzuid.nl
  • Actief in landelijke netwerken Ondersteunde communicatie
  • Mijn good practice opzetten kleinschalige woonvorm voor mensen met een beperking; palliatieve zorg ; fondsenwerving; Nederlands met gebaren (NMG); taksatieschaal; thuiszorg via PGB; Ondersteunde Communicatie ;

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...