Will Sarioglu

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 4000 medewerkers en 1000 vrijwilligers zetten zich in voor zo'n 4400 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of zelfs een heel gezin.

  • Naam organisatie ASVZ
  • Functie begeleider
  • Telefoon 010-4479700
  • Website www.asvz.nl
  • Mijn good practice In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Maatschappelijk Werk en dienstverlening heb ik een scriptie geschreven over opvoedondersteuning aan ouders en gezinnen van Turkse komaf. Turkse gezinnen haken vaker vroegtijdig af dan andere allochtone en autochtone cliëntengroepen. Medewerkers ervaren een probleem in de communicatie en cliënten vinden dat de zorgvraag niet goed ingevuld wordt. Voor de organisatie betekent dit een gemiste kans in klantenbinding met de Turkse doelgroep. Aanbevelingen om uitval te voorkomen, zoals: -De Pedagogische Gezinsbegeleider kan met behulp van interculturele competenties aansluiten bij de allochtone cliënten. -Intercultureel personeelsbeleid zodat de organisatie een afspiegeling wordt van de maatschappij. -Bij de intake is iemand aanwezig die de mensen in de eigen taal te woord kan staan. Wanneer dit iemand uit de eigen organisatie is, geeft het meer vertrouwen dan wanneer er een tolk wordt ingeschakeld. -Het maken en bespreken van een genogram komt standaard in de informatiefase. Hierin komt ook de migratiegeschiedenis aan de orde. -De behaalde doelen borgen met het inzetten van het netwerk of familiebijeenkomst. Hierdoor heeft het gezin een “beschermjas”. Dit kan in de vorm van “Eigen Kracht Conferentie”of “Familie Netwerk Beraad”. De hele scriptie is te vinden op Kennisbank van VGN

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...