Mia Senten

MEE is een organisatie, die mensen ondersteunt met een beperking: mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking mensen met een chronische aandoening mensen met een stoornis in het autistisch spectrum mensen met niet-aangeboren hersenletsel familie, vrienden, mantelzorgers, hulpverleners en andere betrokkenen in het netwerk

  • Naam organisatie MEE MIdden Holland
  • Functie overige
  • Telefoon 0182 520333
  • Website www.meemiddenholland.nl
  • Actief in landelijke netwerken Autismenetwerken

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...