Irma Slomp

JEK - Je Eigen Keus biedt ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking, het gezin waar zij deel van uitmaken en hun netwerk. Bij een netwerk kunt u bijvoorbeeld denken aan familie, de peuterspeelzaal, de school, het logeerhuis of de zorginstellingen. Kortom iedereen die bij het leven van het kind of de jongere betrokken is. De gezinsbegeleiding kan onder andere gericht zijn op ontwikkeling, stimulering, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding, coaching en training en informatie en advies. Er kan sprake zijn van een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking of van een stoornis binnen het autismespectrum.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...