Edith Snel - Roelofs

Koraal Groep biedt professionele advisering en ondersteuning aan mensen met een beperking en/of belemmering. We doen dit vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van ieder van deze mensen. Op basis hiervan bieden we - indien gewenst - elke ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/of vrijetijdsbesteding. In dialoog met onze cliënten zetten we ons in om het unieke van hun persoon tot ontplooiing te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Naast de concernstichting bestaat Koraal Groep uit elf andere stichtingen die verspreid zijn over Noord-Brabant en Limburg. Al deze stichtingen hebben hun eigen karakter en specifieke deskundigheid. Stuk voor stuk maken ze zich sterk voor de persoon die altijd centraal staat bij de zorg en ondersteuning die Koraal Groep biedt: de cliënt. Eenheid in verscheidenheid is daarbij het motto.

  • Naam organisatie Koraal Groep
  • Functie beleidsmedewerker
  • Telefoon 046-4775268
  • Website www.koraalgroep.nl
  • Actief in landelijke netwerken Sociale netwerken
  • Mijn good practice Ik ben werkzaam als beleidsadviseur bij Koraal Support; een afdeling van Koraal Groep, die de volgende hoofdtaken heeft: 1. Ondersteunen of stimuleren van vernieuwing. 2. Ondersteunen van Kennisverspreiding. 3. Coördinatie van de inhoudelijke ambitie van Koraal Groep. 4. Maken en verhelderen van kaders 5. Ontwikkelingen buitenwereld naar binnen brengen 6. Juridisch Advies. 7. Ondersteunen kwaliteitszorg gekoppeld aan kwaliteitsmanagementsysteem. 8. Consultancy voor stichtingen. De primaire activiteiten van Koraal Support vinden voornamelijk plaatst in projectvorm. Belangrijke projecten van mij zijn (geweest): - Opstellen en implementeren van een klachtenregeling voor alle cliënten en medewerkers van Koraal Groep; - Projectleider van het concernbrede project "Beperken van Vrijheidsbeperking". Centraal in dit project staat het terugdringen van vrijheidsbeperking. - Indienen van subsidie-aanvragen. - Opstellen van kaders die men kan koppelen aan de algemene noemer "veiligheidsbeleid", o.a. aangifte, middelennotitie (alcohol & drugs), meldcode kindermishandeling.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...