Toon Valckx

Prisma biedt moderne zorg aan mensen met een blijvende beperking. In alle levensfasen, in heel Brabant. We hebben kennis en kunde in huis om verantwoorde zorg te bieden; dat is waar onze clienten op rekenen. Ook hebben we een stevige relatie met onze omgeving. We zijn gedreven vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van clienten en collega''s en durven zaken aan te pakken. Zo versterken we de krachten van talenten van clienten en medewerkers. We willen dat onze clienten ervaren dat zij ertoe doen, dat zij erbij horen;dat geeft richting aan ons werk.Door schouder aan schouder te staan met onze clienten, leveren we een bijdrage aan een waardevol leven. Een leven waarover de client zelf de regie voert.

  • Naam organisatie St. Prisma
  • Functie kwaliteitsmedewerker
  • Telefoon 06-21864770
  • Website www.prismanet.nl
  • Mijn good practice Betrokken bij de ontwikkeling van de methode Meer Mens, De methode kenmerkt zich vooral door een andere benaderingswijze van mensen met enstige beperkingen. Professionals wordt geleerd zich als het ware te verplaatsen in de client en gedrag te lezen en verklaren. Dat vormt de basis om de wil van de client, zijn wensen en zijn vragen, zichtbaar en hoorbaar te maken. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking, met NAH of dementie ervaren de werkelijkheid vaak anders dan wij. Het overzien of begrijpen van de dagelijkse werkelijkheid is moeilijk en kan zelfs bedreigend zijn. Met dit gevoel van onveiligheid zijn ze afhankelijk van anderen om hun leefwereld weer betrouwbaar en veilig te maken.De methode Meer Mens biedt handvatten dit te bereiken. In deze methode staat de ziel van de zorg-het zorgcontact- centraal. De theorie van ervaringsordening vormt als het ware de wetenschappelijke onderlegger van de methode.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...