Miranda Dirx

MEE ZL is een client ondersteunende organisatie voor mensen met een beperking. MEE geeft advies en ondersteuning bij vragen op alle levensgebieden van mensen met een beperking. MEE staat naast de client en zorgt ervoor dat de client zoveel mogelijk zijn/haar eigen regie houdt. Als beleidsadviseur ben ik vooral bezig met de programmering van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan. Verder adviseer ik het MT mbt ontwikkelingen en trends die van belang zijn voor MEE.

  • Naam organisatie MEE Zuid-Limburg
  • Functie beleidsmedewerker
  • Telefoon 088 0102222
  • Website www.meezuidlimburg.nl
  • Actief in landelijke netwerken Kenniskring Kennisbeleid
    Onderzoekers consortia
  • Mijn good practice factsheets voor gemeenten ontwikkeld in ons werkgebied waarin facts&figures van MEE ZL vermeld staan.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...