Marc van Ingen

Pergamijn ziet als haar kernopdracht dat ze met de haar ter beschikking staande middelen het leven van cliënten met verstandelijke beperkingen op basis van hun keuzen, kansen en mogelijkheden ondersteunt en begeleidt. Om die keuzen, kansen en mogelijkheden voor de cliënten te kunnen bieden, heeft Pergamijn een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. In de ondersteuning en begeleiding is veel variatie toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

  • Naam organisatie Pergamijn
  • Functie beleidsmedewerker
  • Telefoon 0475479679
  • Website www.pergamijn.org
  • Actief in landelijke netwerken Ernstig meervoudig gehandicapten
    Inclusie
  • Mijn good practice Binnen de stafgroep kwaliteit en innovatie van Pergamijn werken we aan de uitrol van een kennismanagementmodel. Er is een drietal programmamanagers actief met de inrichting van drie programmalijnen (ASS, senioren-EMB en LVB). Hieraan zijn diverse multidisciplinaire expertiseteams verbonden, die kennis en informatie genereren, wegen, verspreiden, implementeren

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...