Angela Prudon

Dichterbij ondersteunt – in het stroomgebied van de Maas – mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen hen met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

  • Naam organisatie dichterbij
  • Functie beleidsmedewerker
  • Telefoon 0243571216
  • Website www.dichterbij.nl
  • Actief in landelijke netwerken Ernstig meervoudig gehandicapten
  • Mijn good practice Als beleidsadviseur ben ik werkzaam bij het Kenniscentrum voor Dagbesteding en Werk (KDW) van Dichterbij. Doelstelling van het KDW is te ondersteunen in de bevordering van de maatschappelijke participatie van cliënten van Dichterbij via werk en dagbesteding. En bevorderen van innovatie en professionalisering van de organisatie en ondersteuning van de dagbesteding en werk van mensen met een (verstandelijke) beperking. Tevens volg ik de studie Master Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze opleiding voor werkende professionals heeft tot doel om de kwaliteit en de effectiviteit van het professionele handelen te verbeteren. Daarbij worden werken en leren gecombineerd. Ik wil bijdragen aan verbetering van de beroepspraktijk en in samenwerking met andere professionals (binnen en buiten de organisatie) meer bereiken voor en met de mensen met een ondersteuningsvraag.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...